Tips voor veilig internet bankieren

Vele banken en andere financiële instellingen bieden klanten tegenwoordig de optie van internet bankieren aan. Middels dit systeem is het mogelijk een scala aan financiële transacties te kunnen doen via de website van betreffende instelling. Denk daarbij aan het inzien, storten of opvragen van saldo, het verkrijgen van een overzicht van recente transacties, overmaken van geld naar andere rekeningen, etc.

Dit systeem van bankzaken doen, heeft voor u als klant, veel voordelen. Het is namelijk niet meer nodig, zelf naar de bank te gaan en lange wachtrijen te volgen. Internet bankieren maakt het mogelijk dat u op elk moment van de dag, vanuit elke mogelijke plek, toegang heeft tot uw bankrekening. Internet bankieren heeft echter ook haar gevaren. Alhoewel het systeem over het algemeen nogal veilig is, is het niet volledig immuun voor cyberaanvallen, waardoor derden aan uw vertrouwelijke informatie kunnen komen. Het is daarom van belang, de nodige maatregelen te treffen. Wij helpen u daarbij met de volgende 15 tips voor veilig internet bankieren.

Tip 1 Creëer een sterk wachtwoord

Maak het wachtwoord zo lang mogelijk, waarbij gekozen wordt voor een mix van hoofd – en kleinletters, getallen en speciale karakters, zoals een underscore. Gebruik in geen geval persoonlijke gegevens, zoals namen, intialen en geboortedata. Deze gegevens zijn makkelijk te achterhalen voor cybercriminelen. Indien de bank of financiële instelling dat toestaat, wordt ook aangeraden om het wachtwoord van uw rekening periodiek te wijzigen.

Tip 2 Gebruik wachtwoord managers

In het virtueel tijdperk, waarin wij nu leven, is het meer dan normaal dat we voor vele andere zaken een wachtwoord nodig hebben. Het kan een lastig karwei worden om ze allemaal te onthouden. Middels applicaties, zoals een wachtwoord manager, worden al deze wachtwoorden bijgehouden. Daarnaast worden minder sterke wachtwoorden vervangen en wordt erop toegezien dat er geen duplicaten ontstaan.

Tip 3 Kies voor de optie 2-factor authentication

Sommige banken en financiële instellingen bieden klanten de mogelijkheid van 2-factor authentication aan. Bij het inloggen op de website van de bank, zal de klant via zijn/haar smartphone een code ontvangen. Om toegang te krijgen tot zijn/haar bankrekening, zal de klant behalve het wachtwoord, deze code moeten opgeven. Als derden toegang tot uw rekening proberen te krijgen, zult u dat, mede vanwege deze optie, vrijwel gelijk merken.

Tip 4 Beveilig uw computer en andere apparaten

Het is belangrijk om uw computer en andere apparaten waarmee wordt ingelogd op de bankrekening, te beveiligen tegen virussen en andere schadelijke programma’s, zodat het voor derden niet mogelijk is, via de computer aan uw bankgegevens te komen. Zorg ervoor dat de firewall ten alle tijde aanstaat en dat de nodige antivirus software geïnstalleerd is. Update antivirus en andere software ook tijdig, zodat er geen zwakke plekken in de beveiliging ontstaan.

Tip 5 Deel nooit bankgegevens

Reageer nooit op telefoontjes, sms- berichten en emails, die zogenaamd komen van de bank waaraan u verbonden bent en die vragen naar bankrekening gegevens. De bank of financiële instelling vraagt zulke gegevens nooit op. Het zijn meestal cybercriminelen die op deze wijze aan belangrijke informatie willlen komen.

Tip 6 Reageer nooit op pop – ups en links

Bij het inloggen op de bankrekening, kan het weleens voorkomen, dat er pop – ups of links verschijnen op het scherm, welke u vragen uw login gegevens nogeens in te voeren. Dit is niet afkomstig van de bank, reageer daarom ook nooit hierop. Als dit soort meldingen verschijnen, betekent het, dat uw computer waarschijnlijk geïnfecteerd is met een virus. Tijd om antivirus te installeren of updaten!

Tip 7 Gebruik geen publieke computers

Het is niet aangeraden om gebruik te maken van publieke computers bij het inloggen op uw bankrekening. Omdat deze locaties meestal druk bezocht zijn, is de kans veel groter, dat persoonlijke gegevens, zoals het wachtwoord, gezien worden. Als het niet anders kan, adviseren wij u, na het uitloggen, de browser history en tijdelijke documenten, uit de computer te verwijderen.

Tip 8 Maak gebruik van VPN (Virtual Private Network)

Als u, voor het inloggen op de bankrekening, gebruik maakt van een netwerk, waarover u geen controle heeft (denk aan openbare hotspots), is het best mogelijk, dat anderen via dit netwerk aan uw gegevens kunnen komen. Geadviseerd wordt om via een VPN gebruik te maken van dit netwerk. Voor derden wordt het daardoor stukken moeilijker om aan gegevens te komen.

Tip 9 Laat de computer nooit onbeheerd achter

Zorg ervoor, dat u na het inloggen op de bankrekening, de computer nooit onbeheerd achterlaat. Anderen, die toevallig in de buurt zijn, kunnen daar goed misbruik van maken, door een overzicht te krijgen van uw bankgegevens en deze in hun eigen voordeel te gebruiken.

Tip 10 Verbreek de internetverbinding met uw computer

Vele klanten zijn het gewoon om na het uitloggen, de internetverbinding met de computer te behouden. Aangeraden wordt om dit niet te doen. Verbreek de internetverbinding met de computer, als deze niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat hackers via de internetverbinding aan belangrijke bankgegevens kunnen komen.

Tip 11 Altijd uitloggen

Het is een goede gewoonte, om na het verrichten van alle noodzakelijke transacties, altijd uit te loggen. Kies er ook niet voor de browser, uw wachtwoord te laten onthouden. U vermindert hierdoor de kans om slachtoffer te worden van periodieke cyberaanvallen.

Tip 12 Account notifications

Bepaalde banken en financiële instellingen bieden klanten de mogelijkheid tot account notifications via sms – of emailberichten. Bij abnormale transacties, waarbij bijvoorbeeld de limiet voor geldopname is bereikt, krijgt de klant een melding. Zodoende kan de bank natrekken of de klant daadwerkelijk transacties uitvoert of dat er derden bezig zijn geweest op de rekening.

Tip 13 Regelmatig monitoren

Het spreekt voor zich, dat het regelmatig monitoren van alle recente transacties op uw rekening, gewenst is. Dit kan door maandelijks de bankafschriften goed door te nemen. Een andere mogelijkheid is om bij het inloggen, steeds na te gaan wanneer er voor het laatst is ingelogd op de rekening. Ongewone zaken worden hierdoor al snel opgemerkt.

Tip 14 Wees voorzichtig met mobiele applicaties

Op het internet worden vele mobiele applicaties aangeboden, die het internet bankieren moeten vergemakkelijken. Niet alle applicaties zijn te vertrouwen, omdat hackers erachter kunnen zitten. Ga daarom eerst de authenticiteit van zo een applicatie na en contact zonodig, de bank.

Tip 15 Bezoek de website middels URL (Uniform Resource Locator)

Bij het bezoeken van de website van de bank, wordt aangeraden om gebruik te maken van het URL adres van de bank. Door het URL adres in de browser in te typen, wordt direct doorgeschakeld naar de website van de bank. Dit is veel veiliger, dan de website te bezoeken via een link. Zo een link kan namelijk opgezet zijn door hackers die aan vertrouwelijke informatie willen komen.

Tot slot

Internet bankieren, is vanwege haar vele voordelen, niet meer weg te denken uit de maatschappij. Er schuilt wel een zekere mate van gevaar in dit systeem, maar met de 15 tips die wij u hebben gegeven, kunt u met gerust hart gebruik maken en genieten van de voordelen van internet bankieren.

Plaats een reactie

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).